MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bygg- och rivningsavfall

Bra sortering på byggarbetsplatser är avgörande för att klara de miljökrav som myndigheterna och industrin ställer. Ragn-Sells hjälper våra byggkunder sortera rätt enligt gällande regler.

Särskilda utsorteringsregler gäller för bygg- och rivningsbranschen enligt Avfallsförordningen och Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer.

Sedan 2020-08-01 gäller skärpta krav i Avfallsförordningen på utsortering av Trä, Metall, Glas, Plast, Gips och Mineraliska massor (inerta material).

Läs mer om sorteringen av de olika materialen genom att klicka på de olika skyltbilderna nedan. Eller sök på materialet ovan. Ragn-Sells rekommenderar utsortering av så många material som möjligt som går att återvinna till nya resurser.

Behöver du skyltar eller har frågor om sortering? Kontakta Kundservice eller din säljkontakt om du är kund till Ragn-Sells.

Sortering av de vanligaste byggavfallen