MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Bygg- och rivningsavfall

Bra sortering på byggarbetsplatser är avgörande för att klara de miljökrav som myndigheterna och industrin ställer. Ragn-Sells hjälper våra byggkunder sortera rätt enligt gällande regler.

Särskilda utsorteringsregler gäller för bygg- och rivningsbranschen enligt Avfallsförordningen och Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer.

Sedan 2020-08-01 gäller skärpta krav i Avfallsförordningen på utsortering av Trä, Metall, Glas, Plast, Gips och Mineraliska massor (inerta material).

Läs mer om sorteringen av de olika materialen genom att klicka på de olika skyltbilderna nedan. Eller sök på materialet ovan. Ragn-Sells rekommenderar utsortering av så många material som möjligt som går att återvinna till nya resurser.

Behöver du skyltar eller har frågor om sortering? Kontakta Kundservice eller din säljkontakt om du är kund till Ragn-Sells.

Ragn-Sells personal på bygge hälsar på kund

Avfallstjänster för byggbranschen

Ragn-Sells har unik kompetens och lång erfarenhet av att hantera avfall på byggarbetsplatser av alla storlekar. Sortering på plats är avgörande för att uppfylla de miljökrav som fastställts av regeringen och industrin.

En man som drar ett nät över en grön container

Behöver ni mer personal på bygget?

Ragn-Sells erbjuder sig som underentreprenör till byggarbetsplatsen med egen personal som ansvarar för bland annat bemanning, sortering och utbildning av personal.

En man i orange varseljacka och hjälm på ett takbygge som blickar ut över staden

För ett kostnadseffektivt bygge

Vi erbjuder RentBygge™ för byggarbetsplatser. Vi har flexibla lösningar för alla faser i byggprocessen och vi kan sköta all logistik på plats.