MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Farligt avfall

Till farligt avfall hör ämnen som är farliga för både människor och miljö och därför är det väldigt viktigt att sortera dem på rätt sätt. Märk gärna förpackningarna om de är omärkta, så att vi kan hantera dem på bästa sätt. Vi kan hantera allt avfall som klassas som farligt. 

Komplett och säker hantering

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vi kan med vår mångåriga erfarenhet och kunskap om olika material hantera och behandla de flesta typer av farligt avfall på ett säkert sätt.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

Var försiktig och tänk på att:

  • Följa avfallets sorteringsinstruktioner
  • Skydda ögon, händer och kropp enl. instruktioner
  • Hålla koll på vad som gäller vid spill på mark
  • Ringa 112 vid olycka

Rapportering Naturvårdsverket

Verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverket. Ragn-Sells hjälper våra kunder med rapporteringen.

FarligtEnkelt™

Driver du en verkstad, ett byggprojekt eller en industri kan vi erbjuda en integrerad totallösning för ditt farliga avfall.