MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Träavfall behandlat (Bygg)

Wood waste, treated (Construction)

Materialet avser alla typer av målat, lackat och behandlat trä. Spikar och beslag får förekomma. Betongspill, gips och isoleringsmaterial får ej förekomma.

rs_718681_traavfall_behandlat.png
Färgkod trä

Trä

Ja tack träavfall behandlat (bygg)

Målat eller behandlat trä, Spånskivor

Vad händer med träavfall behandlat (bygg)?

Träavfallet flisas, spikar och beslag sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen transporteras till förbränningspanna för energiproduktion. Förbränningsanläggningen har tillstånd samt rökgasrening för ämnen i målarfärg och limrester.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej