Träavfall behandlat (Bygg)

Wood waste, treated (Construction)

Materialet avser alla typer av målat, lackat och behandlat trä. Spikar och beslag får förekomma. Betongspill, gips och isoleringsmaterial får ej förekomma.

Träavfall behandlat (Bygg)
Träavfall behandlat (Bygg)
Färgkod Trä
Färgkategori

Trä

Materialnummer

718681

Ja tack träavfall behandlat (bygg) Ja

Målat eller behandlat trä, Spånskivor

Vad händer med träavfall behandlat (bygg)?

Träavfallet flisas, spikar och beslag sorteras ut med hjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen transporteras till förbränningspanna för energiproduktion. Förbränningsanläggningen har tillstånd samt rökgasrening för ämnen i målarfärg och limrester.

Ragn-Sells materialnummer 718681
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.