Planglas i ram (Bygg)

Flat glass i frame (Construction)

Materialet avser endast fönster/dörr av planglas i ram som består av ex. trä, plast och aluminium, får innehålla persienner och beslag. EJ innehåll av PCB. EJ Laminerat glas, keramiskt glas, spegelglas, brandglas eller blyglas. Dessa sorteras ut i annan fraktion.

Planglas i ram (Bygg)
Planglas i ram (Bygg)
Färgkod Glas
Färgkategori

Glas

Materialnummer

215772

Ja tack planglas i ram (bygg) Ja

Fönster/Dörr av Planglas i ram, t ex trä-, plast-, aluminium

Vad händer med planglas i ram (bygg)?

Materialet samlas in, sorteras och transporteras till materialåtervinning, energiutvinning eller slutförvaras på en säker deponi. Lokala och geografiska förutsättningar avgör.

Ragn-Sells materialnummer 215772
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.