MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Planglas i ram (Bygg)

Flat glass i frame (Construction)

Materialet avser endast fönster/dörr av planglas i ram som består av ex. trä, plast och aluminium, får innehålla persienner och beslag. EJ innehåll av PCB. EJ Laminerat glas, keramiskt glas, spegelglas, brandglas eller blyglas. Dessa sorteras ut i annan fraktion.

rs_753402-fonster_i_traram.png
Färgkod glas

Glas

Ja tack planglas i ram (bygg)

Fönster/Dörr av Planglas i ram, t ex trä-, plast-, aluminium

Vad händer med planglas i ram (bygg)?

Materialet samlas in, sorteras och transporteras till materialåtervinning, energiutvinning eller slutförvaras på en säker deponi. Lokala och geografiska förutsättningar avgör.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej