RentBygge™ - en bättre totallösning

Möt den nya avfallsförordningen och höj effektiviteten med Ragn-Sells kundanpassade totallösning – RentBygge. Vår utbildade personal blir en integrerad del av byggarbetsplatsen och tar fullt ansvar för avfallslogistiken.

Öka effektiviteten och minska risken på stora byggprojekt

Byggprojekt har alltid varit förenade med stora risker och höga krav på kostnadseffektivitet och miljöansvar. Nu ökar kraven ytterligare. Myndigheter, byggherrar och miljöcertifieringar kräver att byggföretag tar fullt ansvar och har nolltolerans för osorterat avfall. Byggföretag riskerar inte bara böter och näringsförbud – de höga kraven kan påverka byggprocessen och därmed öka risken för olyckor, förseningar och ineffektivitet. Det krävs ett helhetsgrepp.

Kunder som valt RentBygge har fått:

  • Effektivare byggprocess
  • Högre sorteringsgrad
  • Säkrare arbetsplats
  • Bättre kostnadskontroll
  • Enklare administration
  • Gladare personal

Avfallssortera vid arbetsplatsen – vi gör resten

Med arbetsnära miljöstationer på varje våningsplan kan byggarna enkelt sortera emballage och material utan avbrott. Vi anpassar miljöstationerna efter förutsättningar och tömmer på lämpliga tider – glöm ockuperade hissar och överfulla miljöstationer.

Öka sorteringsgraden

Ragn-Sells kan gå in med egen personal för att designa, installera och sköta hela avfallslogistiken – från arbetsnära miljöstationer på varje våningsplan till sorterad avräkning och kostnadseffektiva transporter. Det sänker kostnader och lägger grunden för en effektiv byggprocess – alla gör vad de är bra på!

Öka säkerheten och arbetsglädjen

Farligt material, överfulla miljöstationer och skräp som ligger i vägen kan orsaka skador och brandfara – med bättre avfallshantering blir det ordning och reda.

Lös problem på plats – direkt

Behövs nya kärl? Ska tömningstiderna ändras? Med personal på plats kan vi snabbt och enkelt anpassa avfallslogistiken efter byggets ändrade förutsättningar – effektiviteten ökar och du maximerar nyttan av din utrustning.

Minska administrationen och ta kontroll över kostnader

Vi är med på planeringsstadiet och tar fram en integrerad helhetslösning som minskar risken för oväntade avgifter och förseningar. Under bygget får du direkt feedback vid problem och slipper obehagliga överraskningar när du får se fakturan.

Sänk personalkostnaden och höj motivationen

Beräkningar visar att byggpersonal lägger 20 minuter om dagen på att hantera avfall, vilket kostar pengar och skapar irritation. Ragnsells personal är handplockad, utbildad och motiverad för uppgiften.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter