MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Massor KM (Bygg)

Soil KM (Construction)

Massor för provtagning vid känslig mark.

KM Massor
Färgkod Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor

Ja tack massor km (bygg)

Schaktmassor för provtagning/analys

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej