Massor KM (Bygg)

Soil KM (Construction)

Massor för provtagning vid känslig mark.

Massor KM (Bygg)
Massor KM (Bygg)
Färgkod Fyllnadsmassor
Färgkategori

Fyllnadsmassor

Ja tack massor km (bygg) Ja

Schaktmassor för provtagning/analys

Vad händer med massor km (bygg)?

Materialet går till materialåtervinning som tex nya påsar.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.