MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Elavfall (Bygg)

Electronic waste (Construction)

Materialet avser produkter som drivs med el, batterier eller solceller.

rs_312310_elektronik_blandat.png
Färgkod elektronik och ljuskällor

Elektronik

Ja tack elavfall (bygg)

Armaturer, Handverktyg, Småapparater

Vad händer med elavfall (bygg)?

Elektroniken levereras till återvinningsanläggning. Här demonteras och saneras elektroniken från farligt avfall. Därefter processas elektroniken så att ädelmetall, metall och järn separeras för att kunna materialåtervinnas.

Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej