På-Plats-Service™ Bygg – ta kontroll över avfallet

På-Plats-Service™ Bygg – ta kontroll över avfallet

På ett bygge är varje minut dyrbar och avfall kan ge flaskhalsar och avgifter – en risk som ökat med den nya avfallsförordningen. Vill du ta kontroll över ditt avfall och förnya byggprocessen bör du prova vår flexibla tjänst På-Plats-Service™ Bygg.

På-Plats-Service™ Bygg – en flexibel tjänst för effektivare avfallshanteringslösning

Den här tjänsten kan stärka din miljöprofil och öka dina möjligheter att vinna nya kontrakt. Dessutom får du en partner som direkt kan åtgärda problem och ge dig viktig återkoppling.

Vi börjar med en analys och skapar en effektiv lösning som ger dig bättre kontroll och chansen att agera med flexibilitet och hastighet under byggets gång. När vi byggt ditt optimerade sorteringssystem kan vi ta hand om tömning efter behov, men framför allt kan vi motivera och instruera hela bygget till en bättre avfallshantering, vilket stärker din miljöprofil och sänker dina kostnader.

Eftersom denna tjänst är anpassningsbar får du alltid precis den bemanning och utrustning som du har nytta av.

I tjänsten ingår: 

Arbetsnära och anpassningsbara miljöstationer, även på våningsplan

Arbetsnära och anpassningsbara miljöstationer, även på våningsplan

 

Personal på plats efter behov

Personal på plats efter behov

Utbildning, information och snabb återkoppling

Utbildning, information och snabb återkoppling

Öka effektiviteten med arbetsnära miljöstationer

Öka effektiviteten med arbetsnära miljöstationer

När det finns optimerade miljöstationer på varje våningsplan kan byggarna enkelt sortera emballage och material utan avbrott. Dessutom blir logistiken bättre och risken för ockuperade hissar och andra flaskhalsar minskar – hela bygget blir mer effektivt.

Höj sorteringsgraden

Höj sorteringsgraden

Med ett optimerat sorteringssystem, tydliga instruktioner och hjälp från vår personal ökar chansen att sortera rätt – du stärker din miljöprofil och kan möta kraven i den nya avfallsförordningen.

Öka säkerheten och arbetsglädjen

Öka säkerheten och arbetsglädjen

Farligt material, överfulla miljöstationer och skräp som ligger i vägen kan orsaka skador och brandfara – med bättre avfallshantering blir det ordning och reda.

Anpassa systemet efter byggprocessen

Anpassa systemet efter byggprocessen

Behövs nya kärl? Ska tömningstiderna ändras? Med personal på plats kan vi snabbt och enkelt anpassa avfallslogistiken efter byggets ändrade förutsättningar – effektiviteten ökar och du maximerar nyttan av din utrustning.

Få omedelbar återkoppling och fatta snabba beslut

Få omedelbar återkoppling och fatta snabba beslut

Mycket kan hända på en byggarbetsplats. När vår personal är på plats kan du upprätthålla en bra dialog och få en snabb lösning på problem.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter