MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Gips (Bygg)

Gypsum (Construction)

Materialet avser rena kartongklädda gipsskivor. Alla typer av rivningsrester med beslag, reglar och kakel/klinker skall istället sorteras som Gips, oren.

rs_215769_gips.png
Färgkod gips

Mineraliskt

Ja tack gips (bygg)

Gipsskivor

Vad händer med gips (bygg)?

Materialet används som konstruktionsmaterial på godkänd behandlingsanläggning.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej