MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, grovt (Bygg)

Combustible Waste - large (Construction)

Material som överstiger storleken 0,5m x 0,5m x 1 m samt massiva föremål som överstiger storleken 0,2m x 0,2m x 0,5m

rs_701908_brannbart-avfall_grovt.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

Ja tack brännbart avfall, grovt (bygg)

Sammansatta/kombinerade brännbara material som är omöjliga att separera, Material som överstiger storleken 0,5m x 0,5m x 1 m, Massiva föremål som överstiger storleken 0,2m x 0,2m x 0,5m

Vad händer med brännbart avfall, grovt (bygg)?

Brännbart avfall eftersorteras på någon av Ragn-Sells anläggningar. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej