Brännbart avfall, fint (Bygg)

Combustible Waste - small (Construction)

Inget material får överstiga storleken 0,5m x 0,5m x 1m. Inga massiva föremål får överstiga storleken 0,2m x 0,2m x 0,5m. Inga dammande material. Vissa lokala måttskillnader kan förekomma då det ofta är den lokala pannans krav som styr avsättningen.

Brännbart avfall, fint (Bygg)
Brännbart avfall, fint (Bygg)
Färgkod Brännbart
Färgkategori

Bränslen

Materialnummer

701907

Ja tack brännbart avfall, fint (bygg) Ja

Sammansatta/kombinerade brännbara material som är omöjliga att separera, Material som är mindre än 0,5m x 0,5m x 1 m, Massiva föremål som är mindre än 0,2m x 0,2m x 0,5m

Vad händer med brännbart avfall, fint (bygg)?

Brännbart avfall transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701907
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.