MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, fint (Bygg)

Combustible Waste - small (Construction)

Inget material får överstiga storleken 0,5m x 0,5m x 1m. Inga massiva föremål får överstiga storleken 0,2m x 0,2m x 0,5m. Inga dammande material. Vissa lokala måttskillnader kan förekomma då det ofta är den lokala pannans krav som styr avsättningen.

rs_701907_brannbart-avfall_fint.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

Ja tack brännbart avfall, fint (bygg)

Sammansatta/kombinerade brännbara material som är omöjliga att separera, Material som är mindre än 0,5m x 0,5m x 1 m, Massiva föremål som är mindre än 0,2m x 0,2m x 0,5m

Vad händer med brännbart avfall, fint (bygg)?

Brännbart avfall transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej