MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandskrot (Bygg)

Mixed metal scrap (Construction)

Materialet avser olika typer och former av järn- och metallskrot.

rs_335160_blandskrot.png
Färgkod metall

Metall

Ja tack blandskrot (bygg)

Armeringsjärn, Plåt, Borrar, Gjutjärnsrör, Metallreglar, Ventilationsrör

Vad händer med blandskrot (bygg)?

Järn- och metallskrot levereras till återvinningsanläggning. Där sorteras och processas skrotet för att kunna levereras till stål- och metallverk.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej