MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Träavfall obehandlat (Bygg)

Wood waste, unpainted (Construction)

Materialet avser rent, omålat trä. Spikar och beslag får förekomma. Materialet skall vara rent från betongspill, gips och isoleringsmaterial.

rs_718682_traavfall_obehandlat.png
Färgkod trä

Trä

Ja tack träavfall obehandlat (bygg)

Rent trä, som ej behandlats

Vad händer med träavfall obehandlat (bygg)?

Träavfallet flisas. Spikar och beslag sorteras ut medhjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen går till energiutvinning.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej