Träavfall obehandlat (Bygg)

Wood waste, unpainted (Construction)

Materialet avser rent, omålat trä. Spikar och beslag får förekomma. Materialet skall vara rent från betongspill, gips och isoleringsmaterial.

Träavfall obehandlat (Bygg)
Träavfall obehandlat (Bygg)
Färgkod Trä
Färgkategori

Trä

Materialnummer

718682

Ja tack träavfall obehandlat (bygg) Ja

Rent trä, som ej behandlats

Vad händer med träavfall obehandlat (bygg)?

Träavfallet flisas. Spikar och beslag sorteras ut medhjälp av magnet och materialåtervinns. Träflisen går till energiutvinning.

Ragn-Sells materialnummer 718682
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.