Deponi (Bygg)

Landfill material (Construction)

Materialet avser blandningar eller sammansatta material som ej går att återvinna eller användas i bränsletillverkning.

Deponi (Bygg)
Deponi (Bygg)
Färgkod Deponi
Färgkategori

Metall

Materialnummer

809200

Ja tack deponi (bygg) Ja

Sammansatta icke brännbara material som är omöjliga att separera.

Vad händer med deponi (bygg)?

Korrekt och lagenlig deponering på godkänd Ragn-Sells anläggning.

Ragn-Sells materialnummer 809200
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.