MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Mineraliska massor (Bygg)

Mineral soils (Construction)

Materialet avser rena massor (inerta rivningsmassor) <600mm. Exempelvis Sten, Tegel, Betong, Rivningsbetong, Blå lättbetong, Jord & schaktmassor.

rs_215772_mineraliska_massor.png
Färgkod

Mineraliskt

Ja tack mineraliska massor (bygg)

Ren betong (utan fog eller armering), Grus, Kakel, Puts

Vad händer med mineraliska massor (bygg)?

Materialet deponeras på fyllnadstipp eller återvinns som konstruktionsmaterial.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej