MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plast blandad, osorterad (Bygg)

Mixed plastic, unsorted (Construction)

All förekommande plast, ren och utan föroreningar kan blandas för vidare hantering.

Plast blandad
Avfallsfärg plast

Plast

Ja tack plast blandad, osorterad (bygg)

EPS, Frigolit, Plaströr, Sammansatta plastprodukter som är omöjliga att separera och som ej kan omhändertas på annat vis, t ex Armerad plast

Vad händer med plast blandad, osorterad (bygg)?

Materialet samlas in, sorteras och materialåtervinns i första hand. Energiåtervinnings förekommer, lokala och geografiska förutsättningar avgör.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej