Plast blandad, osorterad (Bygg)

Mixed plastic, unsorted (Construction)

All förekommande plast, ren och utan föroreningar kan blandas för vidare hantering.

Plast blandad, osorterad (Bygg)
Plast blandad, osorterad (Bygg)
Färgkod Plast
Färgkategori

Plast

Materialnummer

737001

Ja tack plast blandad, osorterad (bygg) Ja

EPS, Plaströr, Sammansatta plastprodukter som är omöjliga att separera och som ej kan omhändertas på annat vis, t ex Armerad plast

Vad händer med plast blandad, osorterad (bygg)?

Materialet samlas in, sorteras och materialåtervinns i första hand. Energiåtervinnings förekommer, lokala och geografiska förutsättningar avgör.

Ragn-Sells materialnummer 737001
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.