MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Laminatglas (Bygg)

Laminate glass (Construction)

Materialet avser laminerat glas, säkerhetsglas, glasräcken. EJ glas i ram, keramiskt glas, spegelglas, brandglas eller blyglas. Dessa sorteras ut i annan fraktion.

rs_753401_laminatglas.png
Färgkod glas

Glas

Ja tack laminatglas (bygg)

Laminerat glas, Säkerhetsglas, Glasräcken

Vad händer med laminatglas (bygg)?

Cirkulär lösning till ursprungsprodukt genom behandling, kontroll och sortering. Materialåtervinning till annan glasprodukt vid avvikelser efter behandling, kontroll och sortering.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

Vid spill på mark

Vid spill på mark. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för avfall.

Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej