MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bygg- och rivningsavfall

Bra sortering på byggarbetsplatser är avgörande för att klara de miljökrav som myndigheterna och industrin ställer. Ragn-Sells hjälper våra byggkunder sortera rätt enligt gällande regler.

Särskilda utsorteringsregler gäller för bygg- och rivningsbranschen enligt Avfallsförordningen och Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer.

Sedan 2020-08-01 gäller skärpta krav i Avfallsförordningen på utsortering av Trä, Metall, Planglas, Plast, Gips, Mineraliska massor (inerta material).

Läs mer om hur byggavfallet ska sorteras genom att klicka på de olika materialen i menyn till vänster eller på skyltbilderna med de vanligaste materialen nedan. Ragn-Sells rekommenderar utsortering av så många material som möjligt som går att återvinna till nya resurser.

Sortering av de vanligaste byggavfallen