Avfallslösningar och näringsämnen för jordbruk

Ragn-Sells erbjuder smarta avfallslösningar anpassade för lantbrukare. Vi återvinner fosforrik slam från avloppsreningsverk och hjälper er till en högre skörd.

Vi kan ta hand om, återvinnar och behandla ert lantbruks farliga och icke farliga avfall. Har ni en cistern som behöver den underhållas och besiktas var 5:e år. Ragn-Sells kan bidra till en bättre skörd med växtäring såsom slamspridning och kalkprodukten Mesa som höjer pH-värdet i marken, leder till bättre markstruktur och bättre fosforutnyttjande.

 

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter