Avfallslösningar och näring för jordbruk

Avfallslösningar och näringsämnen för jordbruk

Ragn-Sells erbjuder smarta avfallslösningar anpassade för lantbrukare. Vi återvinner fosforrik slam från avloppsreningsverk och hjälper er till en högre skörd.

Avfallstjänster och näring för jordbruk

Vi kan ta hand om, återvinnar och behandla ert lantbruks farliga och icke farliga avfall. Har ni en cistern som behöver den underhållas och besiktas var 5:e år. Ragn-Sells kan bidra till en bättre skörd med växtäring såsom slamspridning och kalkprodukten Mesa som höjer pH-värdet i marken, leder till bättre markstruktur och bättre fosforutnyttjande.

 

Hållbara tjänster för jordbrukare

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter