https://we.tl/t-D6J9k6hxNM

Vi tar hand om er oljeavskiljare

Oljeavskiljare som separerar olja från tvätt- och regnvatten måste med regelbundna intervaller tömmas. Vi hjälper våra kunder att säkerställa oljeavskiljarens funktion genom tömning och byte av filter.

Under åren har vi hjälpt 10 000-tals kunder; verkstäder, industrier, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och enskilda privatbostäder. Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi sköter allt från egenkontroll till besiktning. Genom egenkontroller hjälper vi våra kunder att kontrollera förhållandet mellan slam, vatten och olja i oljeavskiljaren. Då testar vi också larmfunktionen och alla filter. Som innehavare av en oljeavskiljare är man ålagd av Miljökontoret att utföra en femårsbesiktning. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Oavsett vilken åtgärd vi utför så är målet att säkerställa funktionalitet och säkra oljeavskiljaren från läckage och annan slitage. Till vår hjälp har vi modern utrustning som kan hantera många olika typer av situationer och uppkomna problem. I vårt förebyggande arbete hjälper vi våra kunder att göra preventiva insatser.

420x250_Cisternkontroll.png

Kontroll av oljeavskiljare

Ragn-Sells erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner och oljetankar. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Tvättar och skurmaskiner

Tvättar och skurmaskiner

Tänk på att vätskan från golvskurmaskiner och andra tvättmaskiner ej får hällas i golvbrunnar eller tvättrännor eftersom det kan skada funktionen i din oljeavskiljare. Ragn-Sells kan suga ur avfallet (vätskan) ur tvättmaskinerna och ta hand om avfallet från golvmaskinerna i separata behållare.

Vi utför installationsbesiktning av oljeavskiljare

Installationsbesiktning

Ragn-Sells utför installationsbesiktning på oljeavskiljare. Vi har även ett exklusivt avtal med Aco Nordic som står för ca 70% av all nyförsäljning av oljeavskiljare och reningsverk. Tillsammans lämnar vi livstidsgaranti.

Ragn-Sells erbjuder högteknologisk behandling av oljehaltigt slam

Högteknologisk behandling av oljehaltigt slam

Ragn-Sells Oil Recovery Center (ORC) har sedan 2016 gett nya förutsättningar att behandla svårbehandlade oljehaltiga material, till exempel oljehaltigt slam. Genom metoden kan man separera oljan från vatten och sen använda den till eldningsolja och energiåtervinning.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter