Ragn-Sells erbjuder kontroll av er cistern

En hållbar lösning för cisternbesiktning

Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner måste enligt lag besiktas var sjätte år. Vi hjälper våra kunder att säkerställa cisternens funktion genom rengöring, besiktning och lagning.

3.9, 9.4, 11.5, 12.2, 12.4, 12.6, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Under sin livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Förebyggande arbete är av stor vikt, inte minst ekonomiskt. För att undvika läckage och skador behövs vård och besiktning av kunnig personal. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Vi erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Det uppkomna avfallet körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.

Vi har utrustning och fordon att hantera alla material som kan förvaras i tank.

Ragn-Sells erbjuder besiktning av IBC-tankar

Besiktning av IBC-tankar

Kontroll av IBC-tankar skall ske med 2,5 års intervall enligt ADR-S 2011:1 kap. 6,5,4,4.

Besiktningen omfattar följande:

- Täthetsprovning
- Tryckprovning
- Kontroll av yttre beskaffenhet
- Kontroll av driftsutrustning
- Märkning av tanken – IBC behållaren

Viktig information! Gäller f.r.om 1 jan 2022 för din cistern

Information från MSB; Markförlagda rör utan tillräckligt korrosionsskydd ska åtgärdas före 1 juli 2022, Från och med 1 juli 2022 ska nedgrävda rörledningar som används för brandfarlig vätska vara skyddade mot korrosion (rost). Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka risk för brand eller skada på miljön. Dispensansökan kan göras hos MSB i enskilda fall och om det finns särskilda skäl. Mer info Markförlagda rör utan tillräckligt korrosionsskydd ska åtgärdas före 1 juli 2022 (msb.se)

Information från Naturvårdsverket; NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller f.r.om 1 jan 2022. Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd. Ta del av föreskriften Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)

Akut avloppsstopp

Ring oss vid akut stopp

Råkat ut för stopp i avloppet? Ragn-Sells erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag hjälp vid akut avloppsstopp. Ring vår kundservice 0771-888888.

420x250_Cisternkontroll.png

Boka cisternkontroll

Ragn-Sells erbjuder rengöring, besiktning och vid behov lagning av alla typer av cisterner och oljetankar. Vi är ackrediterade enligt SWEDAC och har stor erfarenhet av att se till att cisterner och oljetankar uppfyller alla gällande lagkrav.

Gå till beställningsformulär
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Lång erfarenhet

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet vilket är tryggt för våra kunder.

Bred kompetens

Bred kompetens

Vi kan hjälpa till med alla spol och suguppdrag.

Avgiftar

Avgiftar

Genom innovativa metoder kan vi avgifta vattnet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas