En hållbar lösning för farligt avfall

Farligt avfall ställer höga krav på säker hantering. Med vår långa erfarenhet av insamling, behandling och avsättning hjälper vi våra kunder och ser till att deras avfall som klassas som farligt avfall hanteras och rapporteras på ett korrekt sätt.

Ragn-Sells samlar in och återvinner farligt avfall på ett korrekt och säkert sätt från alla branscher. Våra behandlingsanläggningar har tillstånd att hantera allt farligt avfall. Vår personal har bred kompetens om vad som är den bästa behandlingsmetoden för både miljön och lönsamhet.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vårt mål är att regenerera, återvinna och ibland till och med kvalitetsmässigt förbättra, allt farligt avfall.

Märkning och klassificering 
Vi hjälper dig med hantering, analys, återvinning eller bortskaffande av farligt gods och farligt avfall. Ragn-Sells kemister ser till att farligt gods förses med korrekt klassificering, emballering, märkning och upprättar all nödvändig dokumentation enligt gällande lagkrav. 

Säkerhetsrådgivning
Enligt lagen om transport av farligt gods ska alla verksamheter som hanterar transport av farligt gods ha en säkerhetsrådgivare. Ragn-Sells säkerhetsrådgivare är oftast utbildade kemister, vilket ger oss en unik bredd och kompetens. Vi har även särskild specialistkompetens inom ett flertal olika områden, till exempel radioaktivt avfall.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Ett miljöskåp i plåt för förvaring av farligt avfall som står på ett bygge bredvid en grävskopa

Behållare för farligt avfall

Våra duktiga säljare hjälper gärna till med att välja rätt behållare för ert farliga avfall. Allt för att minimera risker för utsläpp som påverkar miljön och arbeta med att få ned antalet transporter.

Höga silverfärgade cisterner mot blå himmel

Modern anläggning

På en av Sveriges största kretsloppsanläggningar - Högbytorp - möter vår långa kunskap inom avfallshantering modern teknik och den senaste forskningen. Här sorterar, behandlar och återvinns väldigt många typer av material.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter