Farligt avfall i labbmiljö

En hållbar lösning för farligt avfall

Farligt avfall ställer höga krav på säker hantering. Med vår gedigna erfarenhet av insamling, behandling och avsättning hjälper vi våra kunder att känna sig trygga med att det farliga avfallet hanteras och rapporteras på ett korrekt sätt.

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Ragn-Sells samlar in och återvinner farligt avfall på ett hållbart sätt från alla branscher. Våra behandlingsanläggningar har tillstånd att hantera allt farligt avfall. Vår personal har bred kompetens om vad som är den bästa behandlingsmetoden för både miljön och lönsamhet.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vårt mål är att regenerera, återvinna och ibland till och med kvalitetsmässigt förbättra, allt farligt avfall.

Farligt avfall

Vi är experter på farligt avfall

Vi hjälper våra kunder att hantera sitt farliga avfall på ett hållbart, korrekt och lagligt sätt. Våra erfarna experter på farligt avfall och säkerhetsrådgivare hjälper dagligen våra kunder med alltifrån märkning, sortering och klassificering av farligt avfall till rådgivning om säker transport. Vi kan hjälpa våra kunder efter deras behov med råd, utbildning, analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration. All statistik finner våra kunder i sina kundportaler.

Behöver ni hjälp med märkning och klassificering av farligt avfall?  - Ragn-Sells egna kemister ser till att farligt gods förses med korrekt klassificering, emballering, märkning och upprättar all nödvändig dokumentation enligt gällande lagkrav. Vi hjälper våra kunder med hantering, analys, återvinning eller bortskaffande av farligt gods och farligt avfall. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga.

Våra säkerhetsrådgivare kan hjälpa er - Enligt lagen om transport av farligt gods ska alla verksamheter som hanterar transport av farligt gods ha en säkerhetsrådgivare. Ragn-Sells har ett flertal säkerhetsrådgivare med erfarenhet från många olika verksamhetsområden. Våra säkerhetsrådgivare är oftast utbildade kemister, vilket ger oss en unik bredd och kompetens. Vi har även särskild specialistkompetens inom ett flertal olika områden, till exempel radioaktivt avfall.

cirkulär återvinning

Cirkulär återvinning

Vi har cirkulära återvinningslösningar på följande material som klassas som farligt avfall; Aerosoler, batterier inkl. bly, bromsvätska, elektronik, burkar för färglösningsmedel och vattenbaserade färger, glykol, ljuskällor inkl. fluorescerande ljus och lågenergi-lampor, olja och bränslefilter, oljeemulsion och smörjolja.

Ragn-Sells erbjuder olika behållare för farligt avfall

Behållare för farligt avfall

Våra kompetenta säljare hjälper gärna till med val av behållare för ert farliga avfall. Med rätt behållare minimerar man risker för utsläpp som påverkar miljön och då kan vi även optimera våra transporter vilket minskar CO² utsläppen i vår atmosfär.

Läs mer om våra miljöskåp
Akut avloppsstopp

Ring oss vid akut stopp

Råkat ut för stopp i avloppet? Ragn-Sells erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag hjälp vid akut avloppsstopp. Ring vår kundservice 0771-888888.

Ragn-Sells ORC anläggning renar olja

Modern anläggning

På Sveriges ledande kretsloppsanläggning - Högbytorp - möter vår gedigna kunskap inom avfallshantering modern teknik och den senaste forskningen. Här sorterar, behandlar och återvinner vi väldigt många typer av material.

Läs mer om Högbytorp
safety first

Säkerhet i fokus

Ragn-Sells arbetar sedan 2015 med en säkerhetssatsning, Safety First. Den har minskat antalet tillbud och riskbenägenhet. Läs mer om vårt arbete i länken.

Läs mer
Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Kompetens

Kompetens

Vi kan farligt avfall och lagstiftningen som reglerar hanteringen.

Cirkulära avsättningar

Cirkulära avsättningar

Vi arbetar ständigt att finna cirkulära avsättningar till det farliga avfallet.

Nationell hantering

Nationell hantering

Vi omhändertar farligt avfall i hela landet.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas