En hållbar lösning för farligt avfall

En hållbar lösning för farligt avfall

Farligt avfall ställer höga krav på säker hantering. Med vår långa erfarenhet av insamling, behandling och avsättning hjälper vi våra kunder och ser till att deras avfall som klassas som farligt avfall hanteras och rapporteras på ett korrekt sätt.

Ragn-Sells samlar in och återvinner farligt avfall på ett korrekt och säkert sätt från alla branscher. Våra behandlingsanläggningar har tillstånd att hantera allt farligt avfall. Vår personal har bred kompetens om vad som är den bästa behandlingsmetoden för både miljön och lönsamhet.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vårt mål är att regenerera, återvinna och ibland till och med kvalitetsmässigt förbättra, allt farligt avfall.

860x355 farligt avfall kemist.png


Vi är experter på farligt avfall

Vi hjälper våra kunder att hantera sitt farliga avfall på ett hållbart, korrekt och lagligt sätt. Våra erfarna experter på farligt avfall och säkerhetsrådgivare hjälper dagligen våra kunder med alltifrån märkning, sortering och klassificering av farligt avfall till rådgivning om säker transport. Vi kan hjälpa våra kunder efter deras behov med råd, utbildning, analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration. All statistik finner våra kunder i sina kundportaler.

Behöver ni hjälp med märkning och klassificering av farligt avfall?  - Ragn-Sells egna kemister ser till att farligt gods förses med korrekt klassificering, emballering, märkning och upprättar all nödvändig dokumentation enligt gällande lagkrav. Vi hjälper våra kunder med hantering, analys, återvinning eller bortskaffande av farligt gods och farligt avfall. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga.

Våra säkerhetsrådgivare kan hjälpa er - Enligt lagen om transport av farligt gods ska alla verksamheter som hanterar transport av farligt gods ha en säkerhetsrådgivare. Ragn-Sells har ett flertal säkerhetsrådgivare med erfarenhet från många olika verksamhetsområden. Våra säkerhetsrådgivare är oftast utbildade kemister, vilket ger oss en unik bredd och kompetens. Vi har även särskild specialistkompetens inom ett flertal olika områden, till exempel radioaktivt avfall.

Vi har cirkulära återvinningslösningar på följande material som klassas som farligt avfall

Cirkulär återvinning

Vi har cirkulära återvinningslösningar på följande material som klassas som farligt avfall; Aerosoler, batterier inkl. bly, bromsvätska, elektronik, burkar för färglösningsmedel och vattenbaserade färger, glykol, ljuskällor inkl. fluorescerande ljus och lågenergi-lampor, olja och bränslefilter, oljeemulsion och smörjolja.

Behållare för farligt avfall

Behållare för farligt avfall

Våra kompetenta säljare hjälper gärna till med att välja rätt behållare för ert farliga avfall. Allt för att minimera risker för utsläpp som påverkar miljön och arbeta med att få ned antalet transporter.

Ring oss vid akut stopp

Ring oss vid akut stopp

Råkat ut för stopp i avloppet? Ragn-Sells erbjuder privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag hjälp vid akut avloppsstopp.

Modern anläggning Högbytorp

Modern anläggning

På en av Sveriges största kretsloppsanläggningar - Högbytorp - möter vår långa kunskap inom avfallshantering modern teknik och den senaste forskningen. Här sorterar, behandlar och återvinns väldigt många typer av material.

Säkerhet i fokus på Ragn-Sells

Säkerhet i fokus

Ragn-Sells arbetar sedan 2015 med en säkerhetssatsning, Safety First. Den har minskat antalet tillbud och riskbenägenhet. Läs mer om vårt arbete i länken.

Kundportalen - För ett enklare samarbete

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter