En hållbar lösning för kalk

Ragn-Sells möjliggör en cirkulär symbios mellan industrin och jordbruket och tar tillvara på din verksamhets restprodukter på ett säkert sätt. Vi hjälper ditt företag att återvinna och återanvända de avfall som uppkommer och bidra till ett cirkulärt samhälle.

Kalk bryts som ett jungfruligt material. Många industrier, till exempel pappers- och massaindustrin, använder kalken och dess egenskaper i sin produktion. De restprodukter och material som uppkommer i produktionen är mesa och bränd/släckt kalk. Både mesa och bränd/släckt kalk används främst inom lantbruk och återställning av gruvor. Av det avfall som uppkommer arbetar Ragn-Sells för att allt ska återvinnas och bidra till ett cirkulärt samhälle.

Kalk som resurs

Ragn-Sells har en lång erfarenhet att hantera olika typer av kalk. Genom rätt analys av materialet kan vi garantera en bra produkt. Vi hanterar materialet utifrån kalkens egenskaper och kan hjälpa till med rådgivning om hur produkten ska hanteras.

Mesa

Mesa är ett kalkmaterial som uppkommer vid massaframställning på till exempel pappersbruk. Materialet är finkornigt och består i huvudsak av kalciumkarbonat. Mesa har rätt pH och kan bidra till att man bättre utnyttjar markens näringsinnehåll och öka växtens tillgång till fosfor. Vid återställning av gruvor används mesa som ett buffrande material i olika konstruktioner.

Bränd/släckt kalk

Bränd/släckt kalk (kalciumoxid resp. kalciumhydroxid) tas ut från mesaugnen i samband med produktionsstörningar. Materialet är finkornig och väldigt reaktivt och måste hanteras varsamt. Inom lantbruket används materialet till att förbättra markens struktur, vilket har långsiktiga effekter på allt från mikrolivet i marken (daggmaskar, upptorkning och mikroklimatet för växten) till dragkraftsbehovet vid jordbearbetning. Vid återställning av gruvor kan man säkerställa ett pH som fäller ut resthalter av metaller. 

Det cirkulära flödet för kalk

1. Pappersbruket - Restkalk uppstår i produktionen.
2. Ragn-Sells - Hanterar, lagrar, analyserar och säljer kalk.
3. Jordbruk - Mesa ökar växtens tillgång till fosfor och bränd/släckt kalk förbättrar markstukturen.
4. Gruvindustrin - Används till återställning av gruvor.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter