Avfallslösningar för processindustri och tillverkningsindustri

Komplett avfallshantering för process- och tillverkningsindustri

Ragn-Sells hanterar och sorterar alla typer av material och ser till att verksamheten optimeras. Vi sköter det dagliga underhållet och kan med kort inställelsetid göra preventiva och akuta åtgärder vid eventuella stopp. Med unika behandlingsmetoder säkrar vi cirkulära flöden av era material - avfall som blir till nya resurser.

Avfallstjänster för industribranschen

Inom olika industrier förekommer många typer av material, restprodukter, och ofta komplexa sådana. Genom Ragn-Sells bemanning på plats kan vi optimera sortering  samt sköta underhåll av cisterner och rör. Våra kemister gör provtagningar för att hålla en hög kvalitet. Vi kan transportera alla typer av material och ser till att det återvinns på bästa möjliga sätt. 

Vi tar också ansvar för relevant dokumenthantering och logistik på ett säkert sätt och ser till att tillstånd och lagar efterlevs. Som partner inom processindustrin kan vi också hjälpa till vid sanering av förorenade marker. 

Hållbara tjänster för industribranschen

 

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas