reThink™ resource efficency hälper företag att gå mot fler cirkulära företag

reThink™ certifiering

Vi hjälper företag att nå maximal resurseffektivitet och att styra mot en hållbar framtid med stöd av FNs Globala mål. Ragn-Sells reThink™ certifiering är ett första steg för att nå en cirkulär ekonomi i din verksamhet.

9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13.3, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.
Vi erbjuder en årlig genomgång av avfallshanteringen då vi tillsammans går igenom hela flödet och kontrollerar att ni har de bästa lösningarna. Vi ger er förståelse om varför de värdefulla materialen ska sorteras ut och vad man kan göra insatser för att avfallsminimera. Avfallshantering är en viktig fråga för att minska miljöpåverkan och koldioxidavtrycken som företaget lämnar.

I kartläggningen som vi gör tillsammans får vi en förståelse för era behov och utmaningar. Vi delar vår kunskap om vilka möjligheter som finns för en mer framtidssäker lösning.
 
Vi vill göra våra kunder medvetna om varför man sorterar och vad man kan göra för att jorden ska vara en levande planet för kommande generationer.
 
Priset för erbjudandet är i dagsläget SEK 5000 exkl moms.
 

Vad ingår i en reThink™ certifiering

  • Årlig genomgång av er avfallshantering för att säkerställa ekonomiska och hållbara lösningar. Efter genomgången ges förbättringsförslag kopplat till uppnådda kriterier.
  • Digital utbildning i cirkulär ekonomi och FNs Globala mål.
  • En årlig rating av er resurseffektivitet.
  • reThink certifikat/diplom med den aktuella nivån som ni kan använda i ert hållbarhetsarbete.

reThink certifiering

Årlig utvärdering

Tillsammans går vi igenom kundens avfallslösning och ser vad som kan förbättras inför kommande år. Ett diplom och certifikat utfärdas efteråt. Det finns fyra nivåer för certifikatet och bedömningen görs utifrån förutbestämda kriterier.

Genom samarbete når vi målen

Genom samarbete når vi målen

Kontakta oss för att komma igång med en årlig genomgång av er avfallshantering. Vi vill hjälpa er att avfallsminimera för att minska kostnader och miljöpåverkan på vår jord.

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Partnerskap för framtiden

Partnerskap för framtiden

Tillsammans hjälps vi åt att nå nr 12 av FNs globala mål "Ansvarsfull och hållbar konsumtion".

Expertkunskap

Expertkunskap

Genom kunskap och utbildning säkrar vi hög kvalitet på råvarorna och möjlighet till återvinning.

Kritiska råvaror

Kritiska råvaror

Att ta tillvara på jordens resurser och cirkulera kritiska råvaror kommer att vara framtiden

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter