Hållbar Verkstad – öka din konkurrenskraft

Hållbar Verkstad – öka din konkurrenskraft

Helhetslösningen Hållbar Verkstad innebär att Ragn-Sells samlar in, separerar och återvinner allt avfall från er verkstad, såväl farligt som icke farligt. Vår tjänst är den miljövänligaste och smidigaste på marknaden, vilket i förlängningen ökar din konkurrenskraft.


Därför är Hållbar Verkstad ett klokt val

Verkstädernas kunder blir alltmer medvetna om hållbarhetsfrågor och miljö- och klimatreglerna skärps kontinuerligt. Det här innebär att det inte bara är viktigt för miljön att välja så hållbara avfallstjänster som möjligt – de verkstäder som går i bräschen blir mer attraktiva och ökar därmed sin konkurrenskraft. Genom att använda Hållbar Verkstad attraherar du miljömedvetna kunder samtidigt som du kan fokusera på det du gör bäst.

Dessutom får du en helhetslösning, vilket innebär att du slipper administrera flera olika leverantörer. Du kan även vara helt säker på att alla regler och lagkrav efterlevs, och om du vill tar vi hand om ditt pappersarbete.

Via Ragn-Sells kundportal kan du sköta allt du skulle behöva. Bra för miljön, bra för dina affärer.

Smidigt

Via Ragn-Sells kundportal kan du sköta allt du skulle behöva. Bra för miljön, bra för dina affärer.

Ragn-Sells har Sveriges mest hållbara hantering och behandling av verkstadsavfall, och du får ett reThink™-certifikat.

Hållbart

Ragn-Sells har Sveriges mest hållbara hantering och behandling av verkstadsavfall, och du får ett reThink™-certifikat.

Du är säker på att alla regler och lagkrav för farligt avfall efterlevs, och vi kan hjälpa dig med pappersarbetet.

Tryggt

Du är säker på att alla regler och lagkrav för farligt avfall efterlevs, och vi kan hjälpa dig med pappersarbetet.


Så fungerar avfallstjänsten Hållbar Verkstad

Vi på Ragn-Sells samlar in, separerar och återvinner allt avfall från din verkstad, så väl farligt som icke farligt. Du planerar enkelt in hämtningarna via vår kundportal och du får tillgång till råd, utbildning, dokumentation och statistik. Din verkstad blir även reThink-certifierad.


10 tjänster ingår i Hållbar Verkstad

Hållbar Verkstad är en helhetslösning som består av tio olika tjänster. Vi har samlat de här tjänsterna i en enda integrerad tjänst för att göra livet så enkelt som möjligt för dig och minimera den tid du behöver lägga på administration.


Så tar vi hand om ditt avfall på ett hållbart sätt

Ragn-Sells erbjuder ren komplett hantering och behandling av verkstadsavfall.

  • Spilloljan, glykolen och bromsvätskan regenereras till nya produkter med hjälp av nyutvecklad teknik. Transporterna till vår partner i Tyskland sker främst på järnväg.
  • Däcken går till såväl materialåtervinning som energiutvinning, och vi hanterar däcken i egna behandlingsanläggningar. En del av de insamlade däcken exporteras eller regummeras, andra används som exempelvis sprängmattor, fendrar och påkörningsskydd. Vi gör även nya produkter av däcken, exempelvis gummigranulat.
  • Olje- och bränslefilter samt aerosoler transporteras till vår behandlingsanläggning i Halmstad där vi har en egenutvecklad teknik för att separera ut metall, filterpapper och olja.
  • Absorbenter och andra tygtrasor som är kontaminerade med farligt avfall energiåtervinns.
  • Vindrutor återvinns hos en partner som gör nya produkter.
  • Bilbatterier materialåtervinns genom att bly separeras från övriga material i batteriets konstruktion. Plasten går till energiutvinning.
Räkna ut hur mycket CO2 du sparar

Räkna ut hur mycket CO2 du sparar

Vi har tagit fram en kalkylator som beräknar hur mycket mindre ditt CO2-avtryck blir jämfört med de avfallstjänster du använder i dag.

Din verkstad blir reThink™ -certifierad

Din verkstad blir reThink™ -certifierad

Alla verkstäder som använder Hållbar Verkstad får ett reThink™-certifikat som bevis på att ni arbetar aktivt med återvinning och har kunskap om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter