Kompletta avfallslösningar för tillverkningsindustrin

Inom förädlingsindustri och tillverkning förekommer många olika slags material och avfall. Vi hanterar, sorterar och återvinner materialet och kan på så sätt optimera verksamheter. Ragn-Sells tar ett helhetsansvar med säkerhet, trygghet och kunskap som ledord.

Tillverkning

Oavsett vad som tillverkas eller förädlas så är det ofta en hel del material i omlopp i tillverkningsindustrin. Vi kan ta hand helheten, oavsett om det handlar om att sköta den dagliga avfallshanteringen på plats, att transportera eller i slutändan att återvinna materialet. 

Att förebygga och hantera eventuella stopp är en del av vår kompetens och vi har kort inställelsetid. Vi kan hantera och ta ansvar för viktig dokumentation och lagefterlevnad. Vi är också bra på logistik och har smarta lösningar som gör det dagliga arbetet mer effektivt.