Trygghet, optimering och service för processindustri

Inom den automatiserade tillverkningsindustrin hanterar och sorterar vi alla typer av material och ser till att verksamheten optimeras. Vi sköter det dagliga underhållet och kan med kort inställelsetid göra åtgärder både preventivt och akut vid eventuella stopp. Dessutom tar vi ansvar för logistik och dokumenthantering.

processindustri

Inom processindustrin förekommer många typer av material och ofta komplexa sådana. Genom vår bemanning på plats kan vi optimera sorteringen av materialet och avfallet samt sköta underhåll av cisterner och rör. Våra kemister gör provtagningar för att hålla en hög kvalitet – vilket ger trygghet. Vi kan transportera alla typer av material och se till att det återvinns på bästa möjliga sätt. 

För att undvika stopp i produktionen arbetar vi preventivt, har kort inställelsetid och kan snabbt genomföra åtgärder. Vi tar ansvar för relevant dokumenthantering och logistik på ett säkert sätt och ser till att tillstånd och lagar efterlevs. Som partner inom processindustrin kan vi också hjälpa till vid sanering av förorenade marker.