Avfallslösningar för köpcentrum och handel

Flexibla lösningar för köpcentrum och handel

Ragn-Sells erbjuder flexibla logistik och avfallslösningar för större köpcentrum till mindre butiker. Vi återvinner avfallet till nya resurser och kan sköta hela centrumets godsmottagning.

Avfallstjänster för handel

Inom handel är det viktigt att frigöra utrymme genom smarta lösningar. Tid är också en viktig faktor och vi kan ta totalansvar för avfallet utan att det påverkar butikspersonalens arbete. I större handelskomplex kan vi ta hand om logistiken kring godsmottagning och tar ansvar för både det som kommer in och det som lämnar. Ett effektivt och säkert sätt att hantera flöden som är resursbesparande. 

Hållbara tjänster för handeln

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas