City Services – smarta avfallslösningar för fastigheter och köpcentrum

När vi utökar den traditionella avfallshämtningen med integrerade tjänster kan kontorsbyggnader, köpcenter och offentliga verksamheter minska klimatavtrycket och förbättra förutsättningarna för drift och affärsutveckling.

Det ska vara enkelt med avfallet

Som namnet antyder är tjänsterna inom City Services utvecklat för städer där trängsel och utsläpp är vanliga problem. Erbjudandet är attraktivt för alla fastigheter och områden som vill ha en enkel totallösning med en avfallshantering och godsmottagning som fungerar och underlättar i vardagen.

Stärk fastighetens miljöprofil

 • Minska koldioxidutsläppen med klimatsmart
  logistik för både avfall och gods
 • Öka sorteringsgraden med kunniga miljövärdar
 • Väg avfallet och få statistik till målstyrd avfallshantering och miljöcertifieringar

Skapa en tilltalande miljö

 • Minska buller, trängsel och avgaser
 • Öka servicegraden till hyresgästerna
 • Skapa en renare och säkrare fastighet

Öka attraktionskraften

 • Attrahera nya hyresgäster, till exempel företag som kräver LEED-certifiering
 • Utveckla verksamheten med nya lösningar och tjänster
 • Minska driftnettot när varje hyresgäst betalar för sitt avfall

Detta kan ingå i din nya totallösning

City Services är fristående och flexibla tjänster som bygger på Ragn-Sells starka organisation med utbildad personal, smidiga elfordon och centrala omlastningshubbar. Efter en analys av era behov och förutsättningar kan vi erbjuda följande tjänster.

Vägning och statistik till varje hyresgäst

Med traditionell avfallshantering debiteras en totalsumma för hela fastigheten. Genom att väga och registrera avfallet kan varje hyresgäst betala sin del. Data skickas direkt till din egen Kundportal du enkelt kan ta fram statistik och skriva ut rapporter – en mycket viktig aspekt för alla företag med målstyrt miljöarbete.

Vi utbildar och rycker in

Med personal på plats kan vi erbjuda plus-tjänster som förenklar och effektiviserar fastighetens verksamhet. Vi kan till exempel avemballera och leverera varor direkt till mottagaren, hjälpa till vid en flytt och utöka vår sorteringsservice. Dessutom kan vi lösa problem på plats och anpassa avfallshanteringen efter skiftande behov.

Utsläpp, buller och trängsel minskar

Eftersom vi har centrala omlastningshubbar kan vi transportera både gods och avfall till och från fastigheten med tysta och smidiga elfordon. Detta innebär mindre utsläpp, buller och trängsel eftersom tunga fordon inte längre behöver trängas vid lastkajen.

Vi hämtar i era lokaler

Våra utbildade och servicemedvetna miljövärdar hämtar, sorterar och avropar avfallet, vilket är en uppskattad service som ger en markant effekt på sorteringsgraden och klimatavtrycket.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter