Ragn-Sells erbjuder avfallstjänster och godsmottagning i fastigheter och köpcentrum

City Services – renare luft och bättre arbetsmiljö

När vi utökar den traditionella avfallshämtningen med integrerade tjänster kan kontorsbyggnader, köpcenter och offentliga verksamheter minska klimatavtrycket och förbättra förutsättningarna för drift och affärsutveckling.

Det ska vara enkelt med avfallet

Som namnet antyder är tjänsterna inom City Services utvecklat för städer där trängsel och utsläpp är vanliga problem. Erbjudandet är attraktivt för alla fastigheter och områden som vill ha en enkel totallösning med en avfallshantering och godsmottagning som fungerar och underlättar i vardagen.

Stärk fastighetens miljöprofil

Stärk fastighetens miljöprofil

  • Minska koldioxidutsläppen med klimatsmart logistik för både avfall och gods
  • Öka sorteringsgraden med kunniga miljövärdar
  • Väg avfallet och få statistik till målstyrd avfallshantering och miljöcertifieringar
Skapa en tilltalande vistelsemiljö

Skapa en tilltalande vistelsemiljö

  • Minska buller, trängsel och avgaser
  • Öka servicegraden till hyresgästerna
  • Skapa en renare och säkrare fastighet
Öka fastighetens värde och attraktionskraft

Öka fastighetens värde och attraktionskraft

  • Attrahera nya hyresgäster, till exempel företag som kräver LEED-certifiering
  • Utveckla verksamheten med nya lösningar och tjänster
  • Minska driftnettot när varje hyresgäst betalar för sitt avfall

Detta kan ingå i din nya totallösning

City Services är fristående och flexibla tjänster som bygger på Ragn-Sells starka organisation med utbildad personal, smidiga elfordon och centrala omlastningshubbar. Efter en analys av era behov och förutsättningar kan vi erbjuda följande tjänster.

Bring_RagnSells21_0.jpg

Avfallet hämtas i hyresgästernas lokaler

Våra utbildade och servicemedvetna miljövärdar hämtar, sorterar och avropar avfallet, vilket är en uppskattad service som ger en markant effekt på sorteringsgraden och klimatavtrycket.

Vägning av avfallet och statistik till varje hyresgäst

Vägning av avfallet och statistik till varje hyresgäst

Med traditionell avfallshantering debiteras en totalsumma för hela fastigheten. Genom att väga och registrera alla fraktioner kan varje hyresgäst betala sin del. Dessutom skickas data direkt till din egen Kundportal där det är enkelt att ta fram statistik och skriva ut rapporter – en mycket viktig aspekt för alla företag med målstyrt miljöarbete.

Utsläpp, buller och trängsel minskar

Utsläpp, buller och trängsel minskar

Eftersom vi har centrala omlastningshubbar kan vi transportera både gods och avfall till och från fastigheten med tysta och smidiga elfordon. Detta innebär mindre utsläpp, buller och trängsel eftersom tunga fordon inte längre behöver trängas vid lastkajen.

Vi kan utbilda, stötta och rycka in där vi behövs

Vi kan utbilda, stötta och rycka in där vi behövs

Med personal på plats kan vi erbjuda plus-tjänster som förenklar och effektiviserar fastighetens verksamhet. Vi kan till exempel avemballera och leverera varor direkt till mottagaren, hjälpa till vid en flytt och utöka vår sorteringsservice. Dessutom kan vi lösa problem på plats och anpassa avfallshanteringen efter skiftande behov.

Anna Denell på Vasakronan berättar om avfallshämtning i deras fastigheter

Ragn-Sells kund Vasakronan berättar om hur avfallshämtningen fungerar i deras fastigheter. Följ med bakom kulisserna när Andreas Ottosson, produktionsledare på Ragn-Sells, visar hur avfallet hamnar rätt.

Alskade_stad_6062_fotoMartinOlson.jpg

#ÄLSKADESTAD

Ragn-Sells har ett unikt samarbete med Bring och Vasakronan som skapar en bättre stadsmiljö med mindre buller och utsläpp. För närvarande erbjuds detta prisbelönta koncept i Stockholm, Malmö, Oslo och Trondheim, men fler städer är på väg.

Vill du veta mer?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas