Återvinning och avfallshantering för företag och BRF

En hållbar lösning för fastighetsnära insamling

Sortering nära avfallskällan ökar förutsättningarna för att avfallet blir till nya resurser som går tillbaka till samhället.

11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 17.17

Arrow up
Genom att välja den här tjänsten bidrar du till ovan nämnda globala mål.

Är ni en fastighetsägare eller samfällighet med miljöfokus?

En fastighet kan innehålla många olika typer av verksamheter och avfallet blir därefter. Våra flexibla källsorteringslösningar är miljöanpassade och effektiva för att möta våra kunders behov.

Olika fastigheter kräver olika källsorteringslösningar. Våra fastighetsnära insamlingslösningar anpassas efter våra kunders unika behov. Vi tar fram miljöanpassade sorteringslösningar för alla typer av verksamheter och kan förvalta dem enligt era önskemål. Det innebär att vi hämtar avfallet och behandlar och återvinner materialen med innovativ teknik. Dessutom hjälper vi våra kunder att göra rätt genom till exempel utformning av källsorteringsstationer och utbildning.

Ragn-Sells skapar trivsamma källsorteringsrum

Vi skapar trivsamma källsorteringsrum

Vi hjälper våra kunder att skapa rena, snygga och tydliga källsorteringsrum. I det löpande arbetet tar vi hand om allt från regelbunden städning och rengöring till utbildning och information som underlättar sortering.

Ragn-Sells har ett enhetligt koncept för våra skyltar och dekaler. Varje skylt innehåller information om vad man får och inte får slänga i den behållare som skylten avser. Skylten eller dekalen är färgkodad enligt Kretsloppsrådets branschstandard och tar även hänsyn till de färgkoder som är utarbetade av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och Glasåtervinning.

På varje skylt finns en QR-kod som länkar till ett materialblad med mer information om materialet som ska kastas i behållaren. Här kan du bland annat läsa om hur materialet återvinns.

Skyltarna går att få i följande storlekar: Skylt i plast och klisterdekal i storlek 500x190mm. Klisterdekal i storlek 100x200 mm. De går även att få som hängskylt eller på magnetunderlag.

Ska ni ha städdag?

Ska ni ha städdag?

Vi hjälper gärna till att ställa ut en container. Vi tar hand om ert avfall på ett hållbart sätt. Beställ enkelt i vår webbutik.

Läs mer och beställ här
Fastighet och underhållsspolning

Fastighet och underhållsspolning

Med ett stort kunnande och modern teknik hjälper vi våra kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Dessutom hanterar vi och återvinner avfallet på ett hållbart sätt.

Enkel avfallshantering med Ragn-Sells Kundportal

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Läs mer

Tre viktiga anledningar att välja oss

Tryggt och enkelt

Tryggt och enkelt

Ragn-Sells har kunskap att hantera farligt avfall på ett säkert och tryggt sätt

Lång erfarenhet

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet vilket är tryggt för våra kunder.

Logistik

Logistik

Med bra teknik och logistiska lösningar sorterar vi ut avfall som kan återvinnas.

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas


Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter