En hållbar lösning för fastighetsnära insamling

Sortering nära avfallskällan ökar förutsättningarna för att avfallet blir till nya resurser som går tillbaka till samhället.

Är ni en fastighetsägare eller med höga miljöambitioner?

En fastighet kan innehålla många olika typer av verksamheter och avfallet blir därefter. Våra flexibla källsorteringslösningar är miljöanpassade och effektiva för att möta våra kunders behov.

Olika fastigheter kräver olika källsorteringslösningar. Våra fastighetsnära insamlingslösningar anpassas efter våra kunders unika behov. Vi tar fram miljöanpassade sorteringslösningar för alla typer av verksamheter och kan förvalta dem enligt era önskemål. Det innebär att vi hämtar avfallet och behandlar och återvinner materialen med innovativ teknik. Dessutom hjälper vi våra kunder att göra rätt genom till exempel utformning av källsorteringsstationer och utbildning.

Trivsamt miljörum

Vi hjälper våra kunder att skapa rena, snygga och tydliga källsorteringsrum. I det löpande arbetet tar vi hand om allt från regelbunden städning och rengöring till utbildning och information som underlättar sortering. Ragn-Sells har ett enhetligt koncept för våra skyltar och dekaler. På varje skylt finns en QR-kod som länkar till mer information om hur materialet återvinns.

Städdag i föreningen?

Vi hjälper gärna till att ställa ut en container. Vi tar hand om ert avfall på ett hållbart sätt. Beställ enkelt i vår nätbutik och betala ett fast pris för utställning, hyra, hämtning och sortering.

En man och en kvinna vid en slamsugbil

Vatten och avlopp

Med ett stort kunnande och modern teknik hjälper vi våra kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Dessutom hanterar vi och återvinner avfallet på ett hållbart sätt.

För ett enklare samarbete

Som kund till Ragn-Sells kan du få tillgång till en egen Kundportal för att enkelt beställa utställning, tömning, hemtag, samt visa statistik och fakturor.

Vill du veta mer?

Är du kund till Ragn-Sells idag?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ragn-Sells lagrar och brukar uppgifterna du fyller i för att kunna besvara din förfrågan, och eventuellt möjliggöra en leverans. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter