Avfallslösningar för fastighetsbranschen

Flexibla avfallslösningar för fastigheter

Olika fastigheter kräver olika avfallslösningar. Därför jobbar vi lösningsfokuserat och kundorienterat med både innovativ materialhantering, logistik och miljöarbete i stort.

Avfallstjänster för fastighetsbranschen

En fastighet kan rymma många olika typer av lokaler; boende, handel och kontor. Det gör att det ofta finns många olika typer av avfall – och sätt att hantera dem. Flexibilitet är därför ett ledord för oss; att hitta bra, innovativa och miljösparande lösningar för fastigheter. Det kan till exempel vara att utforma och utrusta moderna avfallsstationer för miljömedvetna hyresgäster.

Hållbara tjänster för fastighetsbranschen

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas