Avfallslösningar för fastighetsbranschen

Flexibla avfallslösningar för fastigheter

Olika fastigheter kräver olika avfallslösningar. Därför jobbar vi lösningsfokuserat och kundorienterat med både innovativ materialhantering, logistik och miljöarbete i stort.

Avfallstjänster för fastighetsbranschen

En fastighet kan rymma många olika typer av lokaler; boende, handel och kontor. Det gör att det ofta finns många olika typer av avfall – och sätt att hantera dem. Flexibilitet är därför ett ledord för oss; att hitta bra, innovativa och miljösparande lösningar för fastigheter. Det kan till exempel vara att utforma och utrusta moderna avfallsstationer för miljömedvetna hyresgäster.

Jag vill veta mer och bli kontaktad