Forska med oss

Forskning och utveckling är en central del av Ragn-Sells verksamhet och bedrivs på olika sätt genom hela koncernen. Här kan du läsa om hur vi aktivt jobbar med detta, pågående forskningsprojekt och vilka examensarbeten som går att söka just nu.

En växande befolkning och ökande konsumtionsnivåer ställer nya krav på oss som ett återvinningsföretag och för att möta framtidens utmaningar måste vi ligga ett steg före. Det är därför forskning och utveckling är en så viktig del av vår verksamhet.

Ett prioriterat mål inom alla våra forskningsområden är att hitta fler sätt att skapa resurser av avfall och genom detta röra oss mot en cirkulär ekonomi. Vi samarbetar med flera forskningsinstitut och universitet och vi söker kontinuerligt efter experter och talanger som delar vår passion att skapa en mer hållbar framtid.

Stipendier och examensprojekt

Ragn-Sells välkomnar studenter att bedriva forskning tillsammans med oss. Vi ger särskilt stöd åt projekt som genomförs vid svenska universitet, högskolor eller institut, och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Inom vår organisation finns möjligheten att genomföra sitt examensarbete och ansöka om stipendium genom Ragnar Sellbergs Stiftelse.

Examensarbeten

Genom att göra ditt examensarbete hos oss kan du bidra till ett mer hållbart samhälle.

Forskning för framtiden

För att möta framtidens utmaningar måste vi ligga steget före och driva på för en cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells anordnar Framtidsdagen en gång om året

Framtidsdagen

Varje år bjuder Ragn-Sells, i samarbete med Ragnar Sellbergs Stiftelse, in kunder och intressenter till en halvdag om ny teknik och innovationer inom återvinning och miljö.

Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stiftelsen välkomnar nya stipendiater som liksom vi, brinner för miljön. Läs mer och ansök om medel från stiftelsen här. (Länk till ragnsells.com)

Läs mer om våra kollegor och projekt inom forskning och utveckling: