FV4A7636.jpg

Forska med oss

Forskning och utveckling är en central del av Ragn-Sells verksamhet och bedrivs på olika sätt genom hela koncernen. Läs om hur vi aktivt jobbar med detta, pågående forskningsprojekt och vilka examensarbeten som går att söka just nu.

En växande befolkning och ökande konsumtionsnivåer ställer nya krav på oss som ett återvinningsföretag och för att möta framtidens utmaningar måste vi ligga ett steg före. Det är därför forskning och utveckling är en så viktig del av vår verksamhet.

Ett prioriterat mål inom alla våra forskningsområden är att hitta fler sätt att skapa resurser av avfall och genom detta röra oss mot en cirkulär ekonomi. Vi samarbetar med flera forskningsinstitut och universitet och vi söker kontinuerligt efter experter och talanger som delar vår passion att skapa en mer hållbar framtid.

Stipendier och examensprojekt

Ragn-Sells välkomnar studenter att bedriva forskning tillsammans med oss. Vi ger särskilt stöd åt projekt som genomförs vid svenska universitet, högskolor eller institut, och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning. Inom vår organisation finns möjligheten att genomföra sitt examensarbete och ansöka om stipendium genom Ragnar Sellbergs Stiftelse.