Audinisa från Indonesien skapar protein av insekter

Som materialutvecklingsingenjör arbetar Audinisa Fadhila med att hitta smarta lösningar för att ta hand om överblivet organiskt material. Idag är hon involverad i ett projekt som omvandlar matavfall till djurfoder med hjälp av fluglarver – ett arbete som har haft stor betydelse för hennes resa på Ragn-Sells.

05 dec. 2023

I Orsa, lite mer än 30 mil nordost om Stockholm, ligger en Ragn-Sells-anläggning som skiljer sig från andra. Här staplas 40x60 cm stora lådor på varandra, fyllda med fluglarver som äter upp matavfall. 

Som Insect Demo Manager hjälper Audinisa Fadhila till att övervaka anläggningen och dess miljontals små invånare - alla tillhör arten Hermetia illucens, mer känd som den svarta soldatflugan. 

– De skiljer sig från husflugor både i storlek och förmåga att äta, men också för att de inte sprider sjukdomar. Larverna äter avfallet, sedan skördar vi dom och maler ner till insektsprotein och fett för djurfoder, förklarar Fadhila.

Audinisa Fadhila

Organiskt material blir klimatvänliga produkter

I samarbete med projektet Future Feed (initierat av Axfood och SLU) har man byggt en demonstrationsanläggning för att undersöka om det är möjligt att skala upp en teknik för att skapa ett insektsprotein som kan användas till djurfoder. Om fodret används i tillräckligt stor omfattning kan det bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem med lägre koldioxidavtryck.

"Avfallshantering - ett ämne med stor potential" 

Audinisa, som ursprungligen kommer från Indonesien, blev intresserad av avfallsfrågor när hon arbetade med sin kandidatexamen i miljöteknik vid indonesiska Bandung Institute of Technology. 

– Jag ville studera avfallshantering eftersom det är ett ämne som har stor potential. Man löser ett samhällsproblem, som också påverkar människors liv, säger hon. 

Audinisa kom till Sverige 2018 för att gå ett program i hållbar teknik vid Kungliga tekniska högskolan. I en av kurserna gjorde hon ett studiebesök på Ragn-Sells behandlingsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro. Det var där hon träffade Graham Aid, företagets strategikoordinator inom Forskning & Utveckling och Audinisas nuvarande chef. 

– Han berättade om Ragn-Sells pågående FoU-arbete och nämnde projektet med den svarta soldatflugan. Efter presentationen frågade jag honom om det fanns något studentarbete tillgängligt och han föreslog att jag skulle söka till Ragn-Sells sommartraineeprogram, minns hon. 

Från trainee till anläggningschef  

Audinisa antogs till Ragn-Sells sommartraineeprogram 2019. Hon stannade kvar i en deltidsroll under hösten och året därpå fick hon möjlighet att göra sitt ex-jobb på företaget. Precis som många andra studenter från tidigare år kunde Audinisa kombinera sitt examensarbete med pågående utvecklingsprojekt hos Ragn-Sells. För hennes del blev det projektet med den svarta soldatflugan. 

Efter att hon avslutat sitt examensarbete och tagit en magisterexamen började Audinisa jobba på ett annat företag. En kort tid efter det påbörjade Ragn-Sells bygget av den nya anläggningen i Orsa. 

– De ringde och frågade om jag ville bli anläggningschef. Eftersom jag hade arbetat med tekniken och gjort mitt examensarbete om det, var det självklart att säga "ja", säger hon. 

Audinisa Fadhila iklädd labbkläder och ett par blåa plasthandskar håller upp en hand full med larver.

Bidrar till en bättre framtid  

För Audinisa ger soldatflugeprojektet möjligheter att hantera organiskt avfall och lösa två problem samtidigt: att minska matavfall och producera djurfoder med minskad miljöpåverkan. 

– Jag anser att den här tekniken kan lösa båda problemen samtidigt. Utmaningen är att skala upp produktionen av insektsprotein så pass mycket att det kan påverka nuvarande utsläppsnivåer från livsmedels- och foderproduktionen. 

Enligt Audinisa skulle projektet inte vara möjligt utan den övergripande vision som driver Ragn-Sells. En vision som syftar till att både ta ansvar för företaget och för miljön. 

– Jag blir motiverad att arbeta för ett företag som inte bara fokuserar på vinst utan också medvetet fattar beslut som bidrar till en bättre framtid. Jag tror inte att jag bara talar för mig själv när jag säger att det definitivt ger en känsla av stolthet, säger Audinisa. 

I ett annat projekt som Audinisa jobbar med, och som också fokuserar på organiska material, undersöks möjligheten att omvandla jäst från ölbryggerier till ett lim som kan ersätta fossilt baserade lim som ofta används vid produktionen av träskivor. 

– Vi försöker helt enkelt hitta nya tekniker som kan omvandla organiskt material till mer klimatvänliga produkter, säger hon. 

I en demonstrations-anläggning utanför Orsa testar man en ny teknik som omvandlar matavfall till djurfoder med hjälp av fluglarver. 

Mål: Att producera djurfoder som är hållbart och kostnadseffektivt i stor skala. 

Potentiell påverkan: Om fodret används i tillräckligt stor omfattning kan det bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem med lägre koldioxidavtryck, och därigenom minska växthusgasutsläppen från den globala livsmedelsproduktionen.