Han balanserar arbete med doktorsstudier

Ehsan Moslehi är labbingenjör på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. För närvarande leder han ett forskningsprojekt samtidigt som han genomför en doktorandutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). En utmaning som både kan vara krävande och utvecklande.

12 dec. 2023

Född och uppvuxen i Iran flyttade Ehsan till Sverige för universitetsstudier. Han tog sin masterexamen i kemiteknik för energi och miljö vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och arbetade därefter vid RISE (Research Institutes of Sweden) innan han började på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining i Uppsala.

Som en del av forskningsteamet jobbade Ehsan med företagets patenterade process, Ash2Phos. Processen återvinner fosfor från förbränt avloppsslam, och Ehsan var involverad i varje steg, från hantering av askan i den tidiga fasen till produktionen av ren fosfor i det sista steget.

Arbetet på EasyMining mötte inte bara hans önskan att förstå innovativ teknologi på djupet utan också hans vilja att vara en del av något som gör gott för världen. Det var detta som från början lockade honom till EasyMining.

– De processer vi arbetar med handlar inte bara om att förbättra och öka produktionen, utan syftar faktiskt till att skapa en bättre värld. När arbetsdagen är slut känner du att du har gjort något bra, säger han.

Forskningsarbetet har lockat Ehsan på många sätt, och det passar perfekt för hans nyfikna, analytiska personlighet och förmåga att tänka kreativt. På EasyMining handlar det om att utveckla nya metoder för att återvinna näringsämnen från avfall och se till att de fungerar effektivt i praktiken.

– Vi testar våra idéer för att se om de är genomförbara och om koncepten fungerar. Därefter försöker vi optimera processen och säkerställa att det är bra för både miljön, samhället och ekonomin, förklarar Ehsan.


Ehsan leder ett FoU-projekt samtidigt som han bedriver en industriell doktorandutbildning via SLU. 

"Måste balansera mina roller"

I augusti 2023, nästan direkt efter att ha påbörjat sin nya roll som ledande R&D-ingenjör för det pågående projektet, påbörjade Ehsan sin doktorandutbildning vid SLU. Forskningen på SLU, som stöds av Ragnar Sellbergs Stiftelse, kommer kunna dra nytta av Ehsans arbete på EasyMining.

Syftet med forskningen är att i slutändan producera rena kommersiella produkter från olika typer av avfallsströmmar.

– Med andra ord försöker jag förvandla avfall till värdefulla produkter, säger Ehsan.

Även om han har tillgång till SLU:s laboratorium i Uppsala, inte långt från EasyMinings kontor, medger Ehsan att det kommer vara en utmaning.

– Att balansera rollen som ledande R&D-ingenjör för projektet samtidigt som jag är doktorand inom samma projekt är inte helt enkelt. De olika rollerna kan ibland dra åt olika håll; till exempel vill projektledaren fokusera på kundaspekten medan doktoranden vill få den perfekta bilden av materialet under mikroskopet. Jag måste hitta balansen mellan dessa roller, förklarar han.

Ehsan hade egentligen planerat att doktorera tidigare, men de enda projekt han kunde hitta kändes för akademiska och kunde inte genomföras i praktiken. Det var genom hans erfarenheter på EasyMining och kontakt med Ragnar Sellbergs Stiftelse som han fann en forskningsväg som kändes meningsfull att utforska.

– Vi arbetar med nya processer för att lösa verkliga problem. Det är forskning som kommer ha betydelse utanför labbet.

Se filmen där Ehsan pratar om sitt forskningsprojekt, stöttat av Ragnar Sellbergs stiftelse:

Forska med oss

Läs om hur vi aktivt jobbar med forskning på Ragn-Sells, om pågående forskningsprojekt och vilka examensarbeten som går att söka just nu.