Hon skapar klimatvänliga produkter av avfall

Sara Stiernströms intresse för miljöfrågor tog henne till en utbildning i ekotoxikologi* på Uppsala universitet och vidare till en doktorsexamen i Tillämpad Miljövetenskap på Stockholms universitet. Idag arbetar hon på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och bidrar till förverkligandet av en cirkulär ekonomi.

01 apr. 2022

Under sin forskningstid träffade Sara vid ett flertal tillfällen på representanter från EasyMinings moderbolag, Ragn-Sells, och de blev intresserade av hennes forskning inom ekotoxikologi och avfallsklassificering. Samtal ledde till samtal som ledde till intressanta kontakter och året efter att Sara var klar med sin avhandling, 2014, började hon som miljöspecialist på Ragn-Sells. Intresset för att jobba närmare affären har lett henne vidare inom företaget och sedan snart tre år jobbar Sara på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining som produktchef.

- På EasyMining finns en fantastisk möjlighet att bidra till smarta cirkulära lösningar. Att hitta och skapa förädlingsvägar från avfall till nya produkter, ur miljö- och lagstiftningssynpunkt, är precis vad en ekotoxikolog är bra på, säger Sara.

Från återvinning till nya produkter

Sara återkommer ofta till begreppet cirkulär ekonomi och cirkulära lösningar. För att nå detta krävs en ny sorts samarbete i hela värdekedjan och för att kedjan ska hålla ihop jobbar Sara och hennes kollegor med en mängd olika saker. De optimerar den kemiska återvinningen, tittar på uppströmsmarknaden för att hitta kunder och rätt råvaror och omvandlar avfall till rena produkter med lågt klimatavtryck som nedströmskunderna vill ha. Det material EasyMining utvinner ur olika avfallsströmmar kan omvandlas till en mängd olika produkter för flera olika marknader. Sara visar på ett exempel, fosfor, som bara det har tre olika potentiella marknader: konventionell odling (mineralgödsel), ekologisk odling och som foderfosfat.

- Ekologisk odling ser vi stor potential i, EasyMining har testat att odla rajgräs i växthus med sin fosforprodukt som ”slow release fertiliser”, men det är ännu inte tillåtet på marknaden rent lagstiftningsmässigt, berättar Sara.

Samma sak gäller för foderfosfat. På EasyMining har man gjort omfattande tester på sådant foder till kycklingar och grisar, i samarbete med Lantmännen och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och fått goda resultat.

- Här kan vi skapa massa koldioxidbesparingar genom att använda återvunnen fosfor, fortsätter hon.

Kvalitet framför ursprung – en utmaning med rådande lagstiftning

Som produktchef är lagstiftningsfrågor ett av flera fokusområden. Här finns utmaningar eftersom flertalet lagstiftningar fortfarande är linjära, dvs de fokuserar på ursprung i stället för kvalité. I princip står det i lagstiftningen för foder att ”allt som är utvunnet ur avloppsvatten, oavsett vidare processteg, är förbjudet”.

Sara ser det som en rolig utmaning att försöka öppna dessa lagstiftningar för återföring av näringsämnen från avfall, samtidigt att det ibland blir ganska frustrerande.  

Sara ingår i ett påverkansteam inom Ragn-Sells där huvudfokus ligger på att påverka stiftandet av cirkulära lagstiftningar så att marknaden kan öppnas för återvunnet. Intresset för deras arbete är stort bland politiker i hela Europa och de får ofta utgöra de goda exemplen som visar att det är möjligt och dags att tänka nytt. Sara tycker sig se positiva tendenser, nya lagstiftningar och initiativ för ökade krav på återföring av näringsämnen från avloppsreningsverken är på gång. Även om EasyMining i dagsläget jobbar Europeiskt ser man absolut att det finns ett globalt behov av deras lösningar.

Representanter från Ragn-Sells and Sveriges fd miljöminister Maria Wetterstrand (till höger om Sara) vid besök på EasyMining.

Med produkten och kunden i fokus

- Det roligaste med jobbet är att vara en del av detta fantastiska team som tillsammans möjliggör cirkulär ekonomi på riktigt, säger Sara och ringar in två avgörande områden för att nå dit.

Det ena är att skapa krav och incitament för tillverkningsbranschen att efterfråga och använda återvunnet, då fokus fortfarande ligger på att återvinningsbranschen ska lösa den cirkulära ekonomin utan att det finns en marknad. Det andra är prissättningen, det är för billigt att tillverka nytt.

En annan viktig sak för en bra, robust och hållbar process, är att kunna avgifta avfallet för att undvika att skadliga ämnen förs tillbaka in i kretsloppet. För detta behövs specifika behandlingssteg vilket politikerna och användarna måste förstå, eftersom det kostar.

- Dock behöver det inte alltid bli dyrare, förklarar Sara. För fosforn har vi inte tänkt att ha ett högre pris bara för att vi har en återvunnen ren produkt, vår produkt kommer vara konkurrenskraftig på den befintliga marknaden.

Att kroka arm med kunderna längs hela värdekedjan är A och O för att kunna skapa en cirkulär affärsmodell. Båda parter måste kunna lita på varandra så att alla pusselbitar passar ihop, speciellt om produkten ska ersätta något som används idag. Kvalitetssäkring är en jätteviktig del av jobbet som produktchef:  att skapa kundkontakter, skicka prover, följa upp, utvärdera, fånga upp önskade förändringar och sedan gå tillbaka till teamet för att optimera processen och produkterna.

Från cirkulär ekonomi till cirkelfys

Sara beskriver gänget på jobbet som ett team med oerhört mycket kompetens, människor som tillsammans kan lösa svåra problem kopplade till kemisk återvinning.

- Vi har roligt ihop! Bara det att jobba i ett team är viktigt för mig, att jag inte sitter helt själv och nöter. Jag tror att Ragn-Sells känner och uppskattar den spetskompetens vi på EasyMining besitter, att det är vägen till att lösa flera svåra samhällsutmaningar och skapa intressanta cirkulära lösningar för framtiden. En fin känsla, säger Sara.

Sara håller ibland i träningspass för kollegorna på EasyMining.


Att Sara är aktiv inom Friskis och Svettis i Uppsala kommer även kollegorna till gagn. Det är bra uppslutning på cirkelfyspassen ute i det fria på lunchen, många uppskattar att på ett enkelt och bra sätt kunna ta hand om sin hälsa.

- De älskar när jag skriker lite på dem! skämtar Sara avslutningsvis.

 

*Ekotoxikologi kan förenklat översättas med biokemisk miljövetenskap. Det är en vetenskap som vuxit fram i spåren av de senaste 40-50 årens ökande insikter om miljökonsekvenserna av nutidens kemikalieanvändning.