_EL2I0706_01.jpg

Examensarbete hos Ragn-Sells

Ragn-Sells är Sveriges största kompetensföretag inom återvinning och miljö. Genom att göra ditt examensarbete hos oss kan du bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ditt examensarbete kan vara med och göra skillnad. Genom att omsätta dina teoretiska kunskaper du tillgodosett dig under utbildningen i praktiskt handling får din kunskap en ny dimension. Du får under examensarbetet lära känna vår organisation, ta del av kunskapen inom den och knyter dessutom viktiga kontakter inför framtiden.

Ditt examensjobb är också viktigt för oss, det kan nämligen bidra till vår utveckling. Dessutom får vi får lära känna dig som person och kanske framtida medarbetare. Vi tar varje år emot studenter som antingen är intresserade av något av de examensarbeten vi föreslår eller kommer med egna intressanta förslag.