Affärtsområdet Treatment & Detox

Vår verksamhet inom behandling och avgiftning

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen är ett av våra viktigaste uppdrag. Med säkerhet och innovation som ledord, arbetar vi både med säker förvaring i form av deponier och med nya behandlingsmetoder för att minimera farliga ämnen och till och med omvandla dem till framtida resurser.

Vårt arbete med behandling och avgiftning handlar om att på bästa hantera och hitta lösningar för material som inte är rena nog för det cirkulära flödet. Det gör vi med hjälp av erfarenhet och kunskap samt att hela tiden jobba med nya, innovativa lösningar.

Ragn-Sells unika tillgångar är våra stora behandlingsanläggningar, våra miljötillstånd och vår kompetens och erfarenhet. Det tillåter oss att hantera både stora volymer och en stor variation av material och behandlingsmetoder.

Vi driver ett antal större behandlingsanläggningar med fokus på en giftfri miljö och arbetar hela tiden med lösningar för att på bästa sätt ta hand om det som inte ska in i det cirkulära flödet igen. Våra deponier är säkra och kan antingen vara en slutförvaring – eller en tillfällig förvaring för material som vi kommer att kunna nyttja i framtiden. Det gör att vi sitter på materialbanker för framtiden, som kommer att ha värden när vi, med hjälp av innovativa lösningar, hittar olika sätt att behandla dem.