Flexibel avfallshantering på Häradsudden

Häradsudden i Norrköping är en av Sveriges största avfallsanläggningar. Här tar vi emot de flesta avfall och har flexibla lösningar för en säker och miljöriktig hantering.

Med vår gedigna bakgrund som Sveriges främsta återvinningsföretag har vi rätt kunskap gällande hur olika material ska hanteras, förädlas och i vissa fall deponeras. Sedan 2015 driver vi en modern kretsloppsanläggning på Häradsudden utanför Norrköping. Här hanterar vi det flesta material på ett säkert och miljöriktigt sätt. Det kan vara allt från förorenade jordar, askor och slam till blandat avfall och hushållsavfall. 

På Häradsudden hjälper vi våra kunder med hantering, behandling och återvinning av avfall. På anläggningen finns även en mobil utrustning för vattenrening som går att hyra vid behov.

Kontakta Häradsudden

Öppettider
Vardagar 07-16

Besöksadress
Borg Häradsudden
605 97 Norrköping

Telefon
011-132160

Treatment & Detox

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen, i det cirkulära flödet, är ett av våra viktigaste uppdrag.