Affärsområdet New Value Chain

Nya återvinningsflöden och affärsmodeller

Inom Ragn-Sells affärsområde New Value Chains utvecklar vi nya återvinningsflöden och affärsmodeller genom branschöverskridande och industriell samverkan. 

Inom allt fler verksamheter ställs stora krav på förändring. Gränserna för var en bransch börjar och slutar förändras och förskjuts. Att använda avfall för att ersätta jungfruliga resurser innebär enorma möjligheter att minska koldioxidavtrycket, men att få detta att hända i praktiken är dock svårt att genomföra för någon bransch på egen hand.

Ingen industri fixar detta själv, att samverka blir nödvändigt. Ragn-Sells är en intressant partner för andra industrier. Vi sitter på unika förmågor som kommer krävas för att bygga nya värdekedjor där återvunna material ersätter jungfruligt brutna råvaror.