Nya återvinningsflöden och affärsmodeller

Inom Ragn-Sells affärsområde New Value Chains utvecklar vi nya återvinningsflöden och affärsmodeller genom branschöverskridande och industriell samverkan.

Inom allt fler verksamheter ställs stora krav på förändring. Gränserna för var en bransch börjar och slutar förändras och förskjuts. Att använda avfall för att ersätta jungfruliga resurser innebär enorma möjligheter att minska koldioxidavtrycket, men att få detta att hända i praktiken är dock svårt att genomföra för någon bransch på egen hand.

Ingen industri fixar detta själv, att samverka blir nödvändigt. Ragn-Sells är en intressant partner för andra industrier. Vi sitter på unika förmågor som kommer krävas för att bygga nya värdekedjor där återvunna material ersätter jungfruligt brutna råvaror.

Forskning för framtiden

För att möta framtidens utmaningar måste vi ligga steget före och driva på för en cirkulär ekonomi.

Recycling

Vårt arbete handlar om att samla in och återvinna avfall samt att föra de återvunna materialen vidare i nya processer.

Treatment & Detox

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen, i det cirkulära flödet, är ett av våra viktigaste uppdrag.

Våra affärsområden

Vår verksamhet är organiserad i tre affärsområden: Recycling, Treatment & Detox och New Value Chains.