rs_affarsomrade_recycling_01.jpg

Vår verksamhet inom återvinning

Som marknadsledande inom återvinning spelar vi en viktig roll i skiftet till en cirkulär ekonomi. Med stort material- och kundfokus, digitala tjänster, gedigen erfarenhet samt innovativa lösningar och samarbeten leder vi transformationen till cirkularitet.

Vårt arbete handlar om att samla in och återvinna avfall samt att föra de återvunna materialen vidare i nya processer. Vår nyckelroll är att samla in rätt material med rätt kvalitet, kombinera det med andra liknande material och försäkra oss om att kvaliteten är hög nog.

Vi har två olika typer av kunder i vår verksamhet. Dels har vi de kunder som vi samlar in olika material och avfall ifrån. Sen har vi å andra sidan våra avsättningskunder, som tar emot materialen och gör något nytt av dem.

Se filmen som beskriver vårt arbete inom återvinning: