Mångsidig kretsloppsanläggning i Heljestorp

I närheten av Vänersborg och Trollhättan ligger Heljestorp, en modern kretsloppsanläggning som hanterar avfall från regionen.

Heljestorp utanför Vänersborg och Trollhättan i Västra Götaland tar emot och hanterar cirka 500 000 ton avfall per år. Det kommer från industrier, byggen, kommuner, handel och hushåll. Anläggningen sysselsätter i dag cirka 70 personer.

På Heljestorp sorterar, behandlar och återvinner vi väldigt många typer av material. Hushållsavfall samt avfall från livsmedelsindustrin sorteras. Bygg- och industriavfall sorteras och krossas så att metaller återvinns. Dessutom blir avfallet bränsle till kraftvärmeverk. 

På anläggningen kan vi lagra, mellanlagra och deponera avfall – både farligt och icke farligt. Heljestorp kan hantera däck som återvinns genom sönderdelning och granulering. Vi kan behandla förorenade jordar, askor och slam. På anläggningen sker också upparbetning av avloppsreningsslam till bland annat anläggningsjord och slam för spridning på åkermark.

Kontakta Heljestorp

Öppettider
Vardagar 07-16 (övrig tid efter överenskommelse)

Besöksadress
Heljestorp 150
462 73 Vänersborg

Telefon
010-723 7050 (utanför ordinarie öppettid når du vårt serviceteam på 010-723 7057)

Denna anläggning är ej öppen för privatpersoner.

Treatment & Detox

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen, i det cirkulära flödet, är ett av våra viktigaste uppdrag.