Ash2®Salt omvandlar flygaska till nya resurser

Ragn-Sells återvinningsanläggning Ash2Salt återvinner ungefär hälften av all flygaska som genereras vid avfallsförbränning i Sverige. Tack vare en världsunik teknik tvättas och behandlas askan till värdefulla salter som bland annat kan användas för att bekämpa halka eller som gödningsmedel.

Flygaska bildas när rökgaserna från förbränning för avfallseldad kraftvärme renas. Askan är ett farligt avfall, men innehåller även stora mängder värdefulla råvaror som kalium, natrium och kalcium i saltform.

Med Ash2®Salt-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan så mycket som 200 kg salt per ton aska utvinnas och användas i bland annat gödsel och till vägsalt. Salternas klimatavtryck är en tiondel jämfört med traditionell produktion. Samtidigt tas höga halter av tungmetaller och klorider i askan bort ur kretsloppet.

Bara i Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning kommer att bemannas dygnet runt och kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år.

Fakta: Ash2®Salt-tekniken 

När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall.

Fakta: Salter

Salterna natriumklorid (koksalt), kaliumklorid och kalciumklorid används för att producera plaster, glas, papper, tvål, färger, gödningsmedel och mediciner. Salter kan också tillsättas för att förbättra livsmedel, foder, tyger och byggmateriel eller för att bekämpa halka och binda damm.

Se filmerna som förklarar mer

Treatment & Detox

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen, i det cirkulära flödet, är ett av våra viktigaste uppdrag.