Modernt kretslopp på Högbytorp

Sveriges ledande kretsloppsanläggning heter Högbytorp och ligger utanför Stockholm. Här möter vår gedigna kunskap om avfallshantering modern teknik och den senaste forskningen.

Avfallet förändras och blir allt mer komplext i takt med att samhället producerar allt mer komplicerade produkter. I den kontexten ställs allt större krav på återvinning – vilket i sin tur ställer höga krav på oss. Med målet att behandla och återvinna så mycket som möjligt arbetar vi årligen med 1 400 000 ton avfall på Högbytorp. Kretsloppsanläggningen anlades 1964, ligger i Upplands-Bro utanför Stockholm, och sysselsätter ett 100-tal personer.  

Varje dag anländer 200-300 lastbilar med material till Högbytorp. Det mesta kommer från industrier, byggen, kommuner och handel. En liten del kommer från hushåll. Materialen är allt från förorenad jord, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material och PTP – papper, trä och plast till skrot, metaller, aska och läkemedel.

På Högbytorp möter vår gedigna kunskap och bakgrund inom avfallshantering och återvinning den moderna tekniken. Vi har tillgång den senaste forskningen och arbetar innovativt för att hantera avfallet på bästa sätt. På anläggningen sorterar, behandlar och återvinner vi väldigt många typer av material; vi renar jordar och slam, behandlar färger, lösningsmedel och fetter, hanterar läkemedelsavfall och tar emot livsmedelsavfall, sorterar och bearbetar metaller. 

En del av Högbytorp används som mellanlagringsplats för farligt avfall före transport till slutlig destruktion. Vi stabiliserar askor och flytande material innan deponering och vi har tillstånd att deponera både icke-farlig avfall och farligt avfall. 

Kontakta Högbytorp

Öppettider
Vardagar 07-16 (efter överenskommelse även 16-06.30)

Besöksadress
Högbytorp
197 93 Bro

Telefon
010-723 31 00

Recycling

Vårt arbete handlar om att samla in och återvinna avfall samt att föra de återvunna materialen vidare i nya processer.

New Value Chains

Inom New Value Chains utvecklar vi nya återvinningsflöden och affärsmodeller genom branschöverskridande och industriell samverkan.