Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar. Det kan till exempel vara att påverka beslutsfattare, komma med nya innovativa lösningar, skriva remissvar och vara aktiva i debatten.

En helt ny syn på avfall

Läs och ladda ner "Ragn-Sells syn på cirkulär ekonomi" för att lära dig mer om varför övergången till en cirkulär ekonomi är så viktig och vilka hinder som står i vägen (pdf).

Ses vi i Almedalen?

Ragn-Sells är tillbaka i Almedalen, i år med målet att skapa uppmärksamhet kring PFAS.

​​Nya regler om förpackningsinsamlingen​

I enlighet med den nya förordningen tar kommunerna den 1 januari 2024 över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. De nya reglerna innebär förändringar för både återvinningsbolagen, kommunerna, producenterna och hushållen.

Utfasning och reglering av PFAS

WHITE PAPER | Ragn-Sells anser att det krävs åtgärder för att begränsa användningen kraftigt samt att flytta kostnaden för hanteringen av PFAS för att hindrar PFAS från att hamna i närmiljö, mat och dricksvatten.

Tillvaratagande av resursen avloppsslam

WHITE PAPER | Ragn-Sells anser att återföring av näringsämnen från avloppsslam till åkermark måste öka. Det minskar användandet av ändliga jungfruliga resurser.

Frågor och svar om PFAS