Förbjud slöseriet med samhällskritiska råvaror

Sammanfattning av rapporten Den linjära återvändsgränden – en rapport om varför vi måste ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Att gå över till en cirkulär ekonomi, där råvaror används om och om igen i kretslopp, är helt avgörande för att världen ska klara kampen mot klimatförändringarna. Men eftersom vi har levt i ett linjärt system i århundraden finns det en lång rad strukturella utmaningar i hur samhället och ekonomin är organiserade.

Med rapporten Den linjära återvändsgränden – En rapport om varför vi måste ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi vill vi på miljöföretaget Ragn-Sells visa vilka lösningar som finns för att samhället ska kunna förändras från linjära till cirkulära resursflöden. För att göra det konkret fokuserar vi på flygaska, en restprodukt som uppstår när man förbränner avfall för att producera el och värme. Askan innehåller stora mängder värdefulla och ändliga råvaror som inte tas omhand i dag – i stället fortsätter vi att bryta samma råvaror med metoder som förstör klimatet och för oss allt närmare den dag då de tar slut.

Ragn-Sells vill att:

  • Sverige ska lagstifta om att de centrala näringsämnena fosfor, kväve och kalium måste återcirkuleras i så stor utsträckning som möjligt.
  • Regeringen aktivt ska verka inom EU för principen att råvaror ska ges likvärdiga förutsättningar oavsett ursprung. Samma krav måste alltså ställas oavsett om råvaran är återvunnen eller jungfrulig. Principen omfamnas tydligt i Sveriges nya handlingsplan för cirkulär ekonomi.
  • Regeringen ska utreda avfallsskattens miljökonsekvenser och lämna förslag på förändringar eller ett avskaffande av skatten. Den utredning som presenterades i mars 2022 beaktade inte skattens miljöstyrande konsekvenser och bidrar inte till att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.
  • Regeringen ska ta initiativ till en genomgripande uppdatering av de lagar som styr offentlig upphandling för att underlätta för kommuner och fjärrvärmebolag att skapa kretslopp. Redan på kortare sikt bör regeringen ytterligare stärka Upphandlingsmyndighetens uppdrag att arbeta för cirkulära upphandlingar.
  • Svenska kommuner som äger kraftvärmeverk ska upphandla hantering av flygaska som leder till att värdefulla råvaror i askan cirkuleras.  

Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar.