Avfallsskatten har spelat ut sin roll

Sammanfattning positionspapperet "Avfallsskatt, ett hinder för återvinning av resurser och en källa till olämplig spridning av avfall".

Ragn-Sells anser att Avfallsskatten som den är utformad idag sedan länge har spelat ut sin roll som miljöförbättrande styrmedel.

Vår ståndpunkt är att Avfallsskatten, eller Deponiskatten som den oftast benämns, ska avskaffas.

  • Deponiskatten ska avvecklas av miljöskäl.
  • Säker deponering är den lämpligaste behandlingsmetoden för avfall som inte bör återvinnas, inklusive behandlingsrester och vissa återvinningsprocesser.
  • Cirkulär ekonomi kräver att återvinningsprocesser kan utföras på resursmässigt optimalt sätt, istället för att designa dem med hänsyn till möjligheten att göra skatteavdrag för återvinningsavfallet. Därför måste skatten avskaffas för omställning till ett cirkulärt samhälle.
  • Skatten styr ut olämpligt avfall i samhället, bl.a. till olika markkonstruktioner, vilka riskerar att utgöra morgondagens saneringsobjekt.
  • Visst avfall ska återvinnas nu, visst avfall ska sparas för att återvinnas när teknik finns, och visst avfall ska tas ur cirkulation, det vill säga deponeras på ett säkert sätt vilket bidrar till avgiftning av samhället.

Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar.