rs_hallbarhet_1160x350px_01.jpg

Hållbarhet - en del av vårt DNA

Hållbarhet för oss är strävan efter att hitta nya mer hållbara lösningar och det är ett ständigt pågående arbete. Det kan vara allt från små justeringar i våra behandlingsprocesser till ny, banbrytande forskning om morgondagens materialåtervinning. Det handlar också om att skapa hållbara och säkra arbetsplatser för oss som jobbar på Ragn-Sells samt att säkerställa och kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av klimat- och miljöpåverkan.

Ragn-Sells koncerngemensamma hållbarbetsredovisning är framställd i enlighet med GRI-standard läs mer på ragnsells.com 

Våra fokusområden

Ragn-Sells långsiktiga hållbarhetsstrategi stöder FN:s globala mål för en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Vi har identifierat fyra fokusområden som kommer att leda Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030. De fyra fokusområdena är: Värdeskapande och innovation, Människor och kultur, Klimat och miljö samt Ansvarsfulla relationer.