Klimat och miljö

Att ändra den nu förhärskande inställningen i samhället från ett avfallsminimeringsproblem till ett fokus på återvinning av kritiska resurser är nödvändigt för att vi ska kunna göra världen klimatpositiv, dvs en värld där vi binder in mer utsläpp än vad som släpps ut.

Sättet vi arbetar på, hur vi hanterar risker, vad vi erbjuder våra kunder och hur vi förnyar oss är viktiga faktorer för hanteringen av vår miljöpåverkan. 

Vårt mål är att:

  • Den etablerade avfallshierarkin har ersatts med en resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära resurser. 
  • Vi har reducerat CO2e-utsläppen* från vår verksamhet och våra anläggningar i linje med eller bättre än Parisavtalet.


Hållbarhetsrapport 2022

Läs mer i Ragn-Sells koncerngemensamma hållbarhetsrapport. 

En helt ny syn på avfall

Läs och ladda ner "Ragn-Sells syn på cirkulär ekonomi" för att lära dig mer om varför övergången till en cirkulär ekonomi är så viktig och vilka hinder som står i vägen (pdf).

Våra positioner

Som Sveriges främsta återvinningsföretag tar vi ställning i viktiga miljöfrågor - och bidrar med framtidslösningar.

Våra policyer

Ta del av Ragn-Sells policyer för kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och vår uppförandekod.