FV4A7960.jpg

Människor och kultur

Våra kompetenta medarbetare stödjer vår strävan att förvandla samhället till en cirkulär ekonomi

Våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet. Deras arbete ger oss möjlighet att vara en pådrivande kraft för hållbar affärsutveckling.

En viktigt del i vårt hållbarhetsarbete är att säkra en inkluderande arbetsplats där människor kan växa, prestera bra och trivas. Det är en förutsättning för att behålla, attrahera och utveckla kompetens. 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Vårt mål är att:

  • Vårt säkerhetsarbete är branschledande och vi uppfattas som en förebild.
  • Kulturen i Ragn-Sells är inkluderande och icke-diskriminerande och där mångfald och en balanserad könsfördelning bland företagets ledare är normen.

Läs om vårt arbete inom Människor och kultur i Ragn-Sells hållbarhetsrapport på ragnsells.com